Trwa rejestracja na FGPŚ online. Zapisz się już dziś.

COB France

COB Paris

3 Rue de Talleyrand,
75007 Paris,
Francja

Osoby kontaktowe

COB Paris

GOPOLONIA SERVICE CART

Założenie działalności gospodarczej

- rejestracja firm >>> - prowadzenie biura, oddziałów, przedstawicielstw >>> - wynajem/ kupno: biura, siedziby, magazynu, budynków, hal produkcyjnych, innych obiektów >>> - wirtualne biura i adresy >>> - obsługa biurowo-sekretarska >>>

Przygotujemy i złożymy za Ciebie wszystkie dokumenty. Nasi prawnicy znajdą najbardziej dogodna formę prowadzenia działalności w naszym kraju. Na zlecenie możemy zarejestrować w Twoim imieniu firmę. Przygotujemy, wypełnimy i złożymy wszelkie wymagane dokumenty. Opracujemy statut spółki, dokonamy opłat, założymy konto bankowe oraz dokonamy zgłoszeń do urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń. Wszystkie procedury wykonamy zgodnie z obowiązującym lokalnym prawem gospodarczym. Zaoszczędzimy Twój czas i koszty otwarcia biznesu. Dzięki współpracy sieci naszych Biur PAG, możemy tworzyć też spółki typu offshore, które mogą być otwierane w państwach i regionach posiadającymi korzystne warunki podatkowe, tak jak np. w USA, w Stanie Wyoming, Dakota Południowa, Nevada czy na ternie Panamy, Bahamas lub Mauritius. Zapewnia to korzyści podatkowe, wysoki stopień poufności, oraz elastyczną formułę prowadzenia działalności.

Bez konieczności zatrudniania personelu, kosztownych szkoleń pracowników oraz ponoszenia wysokich kosztów pobytowych, możemy zapewnić pełny serwis prowadzenia biura, oddziałów i przedstawicielstw personelem zewnętrznym na najwyższym poziomie. Zabezpieczymy obsługę księgowo- finansową, kadrową, prawną, a także zapewnimy tłumaczenia, obsługę działu handlowo- sprzedażowego, marketingu i promocji. Lokalny personel będzie w stanie kompleksowo, bądź w wybranej części zapewnić profesjonalną codzienną działalność gospodarczą biura, oddziału lub przedstawicielstwa. Jesteśmy w stanie wykonać na zlecenie wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem firmy, respektując lokalne regulacje prawne i gospodarcze.

Jeśli potrzebujesz zakupić lub wynająć nieruchomość pod działalność gospodarczą, to dobrze trafiłeś. Współpracujemy z uznanymi na rynku lokalnymi agencjami handlu nieruchomościami Real Estate. Mamy też dostęp do nieruchomości i obiektów, które są w dyspozycji samorządów. Możemy znaleźć Ci działkę, biuro, miejsce na siedzibę firmy, budynki biurowe, obiekty handlowe, gastronomiczną, hale produkcyjne, magazyny. Możemy podjąć się ich zakupu lub wynajmu w Twoim imieniu, negocjować najbardziej korzystną cenę oraz warunki transakcji.

Do prawidłowego funkcjonowania firmy poza granicami kraju, prowadzenia oddziału lub przedstawicielstwa, często potrzebujemy posiadać lokalny adres. Możemy udostępnić adres do celów rejestracyjnych, często w najlepszych, prestiżowych lokalizacjach. Ma to również znaczenie wizerunkowe oraz do celów marketingowych. Pod danym adresem zapewniamy serwis dodatkowy, w tym: odbiór korespondencji, jej skanowanie i przesyłanie na wskazany adres e-mail, a także wysyłanie korespondencji z adresu biura pod wskazany adres. Możemy również udostępnić pokój biurowy i salę konferencyjna na godziny, we wcześniej ustalonym terminie. Wirtualne buro, to oszczędność kosztów prowadzenia biura rzeczywistego oraz prestiż wynikający z posiadania firmy, oddziału, czy przedstawicielstwa za granicą w najlepszej lokacji.

Oferujemy Ci kompleksową obsługę biurową, która zapewni wysoki poziom serwisu dla partnerów Twojej Firmy, redukując jednocześnie koszty obsługi i funkcjonowania biura. Oferujemy biura w najlepszych lokalizacjach, z doskonale wyposażonym zapleczem i miłą, profesjonalną obsługą sekretarską. Każdy znajdzie tu ofertę dopasowaną do swoich indywidualnych potrzeb. Jest możliwość wynajęcia stanowiska pracy z pełnym wyposażeniem (m. in. lokalny nr. telefonu, faks, drukarki, skaner, Internet), linia wewnętrzna, obsługa sekretarska, dostęp do sali konferencyjnej wyposażonej w łącza internetowe oraz możliwość korzystania z eleganckiego saloniku przeznaczonego do spotkań biznesowych. Możemy również zapewnić Ci profesjonalny personel, który biegle będzie rozmawiał w języku lokalnym oraz polskim. To Ty określasz swoje zapotrzebowanie, a my je realizujemy.

finanse

Finanse, Kadry

- usługi finansowe i księgowe >>> - zakładanie kont bankowych >>> - rozliczanie podatków, doradztwo podatkowe >>> - usługi kadrowe, pozyskanie i dobór kadr >>> - procedury wizowe, pozwolenia na pracę, pobyt czasowy lub stały >>>

Każdy kraj ma swoje regulacje i przepisy związane z rozliczaniem się firm i osób fizycznych z urzędami skarbowymi. Nasze COB świadczy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia księgowości i obsługi finansowej w formie outsorcingu finansowo- księgowego. Współpracujemy z profesjonalistami, doświadczonymi lokalnymi księgowymi i doradcami podatkowymi. Redukujemy koszty prowadzenia księgowości (techniczne, osobowe, logistyczne), przenosimy z klienta odpowiedzialność cywilną.
Świadczymy kompleksowe rozwiązania księgowe dla firm, prowadzimy pełną księgowość na zlecenie, sporządzamy sprawozdania zgodnie z międzynarodowymi i lokalnymi standardami, przygotowujemy deklaracje, prowadzimy audyty i raporty finansowe. Dokonujemy bieżącej kalkulacji wynagrodzeń pracowników, rozliczamy umowy cywilnoprawne, sporządzamy deklaracje ubezpieczeniowe i podatkowe, przygotowujemy raporty i płatności wynagrodzeń.

Firmy państw członkowskich UE i OECD mogą mieć bez dodatkowych restrykcji rachunki bankowe w krajach stowarzyszeniowych. Oddziały tych firm i przedstawicielstwa mogą bez problemów zakładać swoje konta w tych krajach, stosując wymagania i procedury lokalnych regulacji. Zaletą posiadania rachunku bankowego, w kraju, w którym i z którym prowadzimy działalność gospodarczą jest szybkość transakcyjna, wygoda, bezpieczeństwo i oszczędność wynikająca z przewalutowań i różnic kursowych. Należy także pamiętać, że tworzenie rachunku bankowego za granicą nie jest obecne środkiem do zachowania anonimowości i poufności, jednak może się okazać skutecznym instrumentem do zapewnienia ochrony kapitału, np. ochrony przed zajęciem środków na rachunku bankowym. Zanim założymy konto, powinniśmy zrobić dokładne rozeznanie w jakim banku i na jakich warunkach. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem zaufanych lokalnych doradców. Służymy naszą wiedzą, doświadczeniem i serwisem.

W wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na terenie obcego kraju, nałożony zostaje na nas obowiązek podatkowy. W zależności od tego, w jakim kraju prowadzimy działalność, jaka została przyjęta forma i rodzaj działalności, obowiązek podatkowy nakłada na nas różne zobowiązania, które mogą być dość kłopotliwe i skomplikowane. Najkorzystniej jest zlecić usługi w formie outsorcingu lokalnym, doświadczonym i profesjonalnym doradcom podatkowym. Nasze oddziały COB oferują komplementarność usług doradczych, w tym: doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności. Udzielamy konsultacji, porad w zakresie interpretacji aktów prawnych, oceniamy zdarzenia wywołujące skutki podatkowe, opracowujemy opinie prawno-podatkowe, sporządzamy zeznania i deklaracje podatkowe, reprezentujemy klienta w sporach przed organami podatkowymi, przeprowadzamy audyt podatkowy, optymalizację obciążeń podatkowych oraz udzielamy wsparcia podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa.

Pozyskanie i obsługa kadr za granicą, to duże wyzwanie dla każdego pracodawcy. Znajomość lokalnego prawa pracy, kultury, potrzeb i oczekiwań pracowników nie jest zawsze dla firm z obcych krajów jasna i zrozumiała. Brak wiedzy często powoduje konflikty i spadek wydajności. By uniknąć takich sytuacji, szkolimy kadry zarządzające, proponujemy outsourcing kadr, który ma na celu usprawnienie procesów biznesowych takich jak obsługa kadr w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Nasz serwis obejmuje prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzenie pełnej dokumentacji pracowniczej na rzecz klienta, monitoring i sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, badań okresowych, bhp, potwierdzanie uprawnień, rozliczanie czasu pracy, tłumaczeń dokumentów oraz ubezpieczenia pracownicze. Prowadzona przez nas rekrutacja kadr na zlecenie, obejmuje wszystkie poziomy stanowisk, w różnych branżach, a realizacja prowadzona jest zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zapewniamy pełny serwis związany z procedurami ubiegania się o wizy, pozwolenia na pracę, uznaniem zawodów i uzyskania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a także nostryfikacji dyplomów. Oferujemy pełen zakres informacji dotyczących przepisów wizowych w kraju docelowej podróży oraz kraju tranzytu. W imieniu klienta składamy wnioski wizowe w ambasadach oraz na podstawie upoważnień odbieramy i odsyłamy dokumenty. Zajmujemy się też legalizacją pobytu, pomagamy w uzyskaniu obywatelstwa lub „karty pobytu”, zezwolenia na pobyt czasowy, długoterminowy i stały oraz pozwolenia na zakup nieruchomości i osiedlenia się. W imieniu klienta dokonujemy rejestracji w urzędzie skarbowym, załatwiamy numer identyfikacji podatkowej oraz ubezpieczenie (social security). Efekty serwisu są uzależnione od kraju pochodzenia klienta, jego statusu oraz wybranego zakresu i skali usług.

certyfikaty

Normalizacja i certyfikacja

- procedury certyfikacyjne >>> - procedury licencyjne i zezwolenia >>> - systemy normalizacyjne określonych grup: towarów i usług >>>

Chcąc wprowadzić do obrotu lub użytku produkt wytwarzany w innym kraju, należy się spodziewać, że wymagany będzie certyfikat jakości i bezpieczeństwa, zgodny z obowiązującymi w danym kraju normami. Nasze COB, na zlecenie jest gotów przeprowadzić proces certyfikacyjny lub audyt, który pozwoli uzyskać wymagany dokument. Nasz serwis obejmuje większości grup towarowych. Prócz certyfikatów obowiązkowych, dopuszczających do ogólnego obrotu, są również certyfikaty dobrowolne, które mogą wspierać sprzedaż, zwiększają konkurencyjność i zapewniają skuteczny dostęp do dedykowanego klienta oraz tworzą pozytywny wizerunek. Procesy te są dość skomplikowane i muszą być realizowane przy wsparciu lokalnych ekspertów.

Obrót niektórymi towarami wymaga uzyskania licencji, zezwoleń i koncesji. Dotyczy to również pewnych działalności gospodarczych, usług i inwestycji. Każdy z krajów posiada swoje regulacje związane m.in. z przemysłem wydobywczym, zbrojeniowym, paliwowym, energetycznym, czy obrotem artykułami akcyzowym. W obszarze inwestycji należy spodziewać się potrzeby uzyskania wielu zezwoleń wydawanych na szczeblu krajowym i regionalnym. Jest to szczególnie uciążliwe i skomplikowane, kiedy dotyczy to obcokrajowców, którzy nie mają określonych relacji z lokalnymi urzędami i instytucjami odpowiedzialnymi za ich wydawanie. Nasz COB na co dzień współpracuje z
nimi i może w imieniu klienta sprawnie i zgodnie z prawem przeprowadzić te procedury.

W przestrzeni handlu międzynarodowego funkcjonują certyfikaty, normy i atesty obejmujące określony zbiór towarów, które są honorowane przez wiele państw. Są też jednak kraje i produkty, które mają regulacje krajowe, na wyłącznie których podstawie mogą być dopuszczane do sprzedaży.
Głównie dotyczy to produktów mających wpływ na nasze zdrowie i bezpieczeństwo (np. leki, kosmetyki, żywność, materiały budowlane) ale również produkty strategiczne i chronione na rynku wewnętrznym. COB współpracuje z lokalnymi jednostkami normalizującymi oraz certyfikującymi.
Posługiwanie się certyfikatem oraz znakami jakości na wyrobach może wpływać na większą konkurencyjność oraz wzrost znaczenia producenta na rynku.

inwestor

Pozyskanie klienta, partnera, inwestora

- dedykowane misje gospodarcze >>> - organizacja spotkań B2B i matchmaking >>> - dedykowane pozyskiwanie partnerów, inwestorów, kooperantów >>> - pozyskanie bazy danych o klientach >>>

Udział przedsiębiorcy w misji gospodarczej, to ważny element planu ekspansji lub rozwoju firmy na danym rynku. Ze względu na ponoszone koszty uczestnictwa, powinna być zawsze dobrze zaplanowana, tak by czas wizyty był wykorzystany. Spotkania w trakcie misji powinny przynieść efekty, a zdobyta w trakcie pobytu wiedza była rzetelna i wartościowa. COB może zoptymalizować koszty takiej misji. Zapewnić odpowiednią logistykę, wybrać hotel, miejsca spotkań, zorganizować warsztaty biznesowe, konferencję, czy prezentacje ofert. Znając lokalny rynek może sporządzić listę
partnerów do spotkań, którzy mogą być zaproszeni na spotkania z uczestnikami misji. COB może również zorganizować wizyty studyjne w firmach, instytucjach lub urzędach. Poza obsługą misji wyjazdowych, COB może być partnerem przy organizacji misji przyjazdowych. Na życzenie klienta może dobrać skład delegacji, który spełni jego oczekiwania. Przed każdą misją powinno odbyć się szkolenie, które zapozna uczestników z wybranym rynkiem, obowiązującymi tam zasadami i kulturą
w biznesie.

Oferujemy profesjonalne warunki do tworzenia efektywnych i wartościowych relacji biznesowych opartych na bezpośrednich spotkaniach B2B. Zajmujemy się organizacją, planowaniem i doborem partnerów. Na podstawie przekazanych nam kryteriów i potrzeb dopasowujemy gości spotkania, którzy pasują do określonego przez naszego klienta profilu biznesowego. Z terenu działania naszego COB możemy pozyskać wiarygodnych i zainteresowanych współpracą partnerów wszelkich branż, które są tam reprezentowane. Spotkanie możemy umówić na terenie naszego COB lub innym,
wspólnie umówionym miejscu. Proces matchmakingu zawiera dokładną analizę preferencji i oczekiwań zleceniodawcy oraz potencjał, możliwości, wiarygodność i skalę zainteresowania kooperacją i współpracą potencjalnego partnera.

Najcenniejszą zdobyczą w każdej firmie są rzetelni klienci, który tworzą rynek zbytu. Wartość firmy wycenia się głównie na podstawie posiadanych kontraktów, liczby klientów, dywersyfikacji rynków oraz strategii rozwoju. Dlatego, każdy pozyskany rzetelny kontrahent jest niezwykle cenny, szczególnie na nowych rynkach, które postrzegane są jako rozwojowe i z potencjałem. COB jest przygotowane na takie wyzwanie. Może pozyskać partnera handlowego, kooperanta lub inwestora.
Wymaga to wnikliwej analizy, uczciwej i fachowej oceny potencjalnych partnerów, by dokonać rozważnego i słusznego doboru. COB na miejscu musi zweryfikować przyszłego partnera. Sprawdzić jego zdolności, wiarygodność i mozliwości.

Nasz COB posiada własną bazę danych lokalnych przedsiębiorców, organizacji otoczenia biznesu, instytucji, mediów i urzędów. Mamy też dostęp do najbardziej aktualnych branżowych baz danych, które opracowywane są przez profesjonalne instytucje i firmy specjalizujące się w tworzeniu tych zbiorów. Możemy również na zlecenie wyszukać w danym kraju, regionie konkretne firmy, instytucje, organizacje. Nasze biuro prowadzi też usługę mass-mailingową do wybranych grup społecznych, firm o określonej branży oraz instytucji i organizacji.

analiza

Ocena i analiza rynku

- szkolenia i warsztaty biznesowe o wybranych rynkach >>> - badania rynkowe, biznes plany >>> - ocena potencjału oferty na wybranym okalnym rynku >>> - ocena ryzyka inwestycji >>> - analiza kosztów ekspansji >>>

Każdy manager odpowiedzialny za ekspansję powinien poznać wszelkie uwarunkowania, zwyczaje i regulacje jakie obowiązują w danym kraju. Zanim rozpocznie pierwsze rozmowy i spotkania z potencjalnymi partnerami musi wcześniej rozpoznać i zgłębić wiedzę dotyczącą prawa gospodarczego, wymagań wobec zagranicznych firm, barier celnych, certyfikacyjnych oraz warunków przestrzegania lokalnych norm i uzyskania wszelakich pozwoleń i licencji na prowadzenie działalności. Niewątpliwie należy znać lokalne obyczaje i kulturę biznesu. Wiedzę taką najlepiej pozyskać od
lokalnych przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces na wybranym rynku oraz działają w podobnej lub takiej samej specjalności. Nasze Centrum Obsługi Biznesu prowadzi dedykowane szkolenia i warsztaty, które obejmują kilka kluczowych sektorów. Takie szkolenia i warsztaty pozwalają uzyskać wiedzę na szczeblu operacyjnym w procesie eksportu towarów i usług na nowy rynek. Organizujemy je z udziałem ekspertów, importerów oraz specjalistów posiadających doświadczenie operacyjne na danym rynku. Prowadzimy szkolenia zarówno w Polsce, jak i na wybranych rynkach. Zazwyczaj są to szkolenia dedykowane konkretnej firmie.

Decyzję o wejściu na rynki zagraniczne należy podejmować na podstawie weryfikowalnych danych, ze świadomością występujących tam barier (prawnych, ekonomicznych, administracyjnych, kulturowych, językowych), a przede wszystkim kosztów. By działania mające na celu powodzenie ekspansji przyniosły sukces należy przekonać nowych, zagranicznych klientów, że warto skorzystać z oferowanego nowego produktu czy usługi jako bardziej atrakcyjnej alternatywy do obecnie dostępnej oferty, która powinna być postrzegana jako lepsza niż ta, z której obecnie korzystają. Należy zatem przyjąć logiczny, skuteczny plan marketingowy, który zazwyczaj wiąże się z
dość dużymi wydatkami. Środki na reklamę, budowanie dobrych relacji z odbiorcami naszych produktów lub usług, opracowanie planów dostaw i dostępu do naszej oferty muszą być dobrze skalkulowane, a wydane na ten cel pieniądze racjonalnie i efektywnie wykorzystane. COB dzięki znajomości lokalnego rynku, posiadanym kontaktom i wiedzy może opracować optymalną i najbardziej efektywna strategię, obliczyć koszty oraz ocenić opłacalność planowanego przedsięwzięcia.

Diagnoza potencjału oferty przeznaczonej na określony rynek ma upewnić oferenta, że wydane środki na promocję, tworzenie sieci dystrybucji i sprzedaży, bądź realizacja proponowanej inwestycji nie będzie chybionym przedsięwzięciem. Należy określić komu dedykowana jest oferta, określić wielkość i wartość rynku oraz jaka jest szansa na powodzenie planowanej ekspansji. Lokalne COB na zlecenie może przeprowadzić analizę danych demograficznych i makroekonomicznych metodą desk research, by określić liczbę potencjalnych klientów, ich profil potrzeb i potencjał nabywczy.
Ważnym elementem oceny jest też zbadanie specyfiki lokalnej gospodarki (jej struktury) oraz poznanie wszelkich aspektów i trendów politycznych i kulturowych. Należy poznać preferencje i zwyczaje zakupowe potencjalnych grup klientów.

W celu oceny ryzyka COB na zlecenie może przeprowadzić szereg analiz i ocen:
- analizę SWOT dotyczącą szans i zagrożeń wynikających z wejścia na nowy rynek zagraniczny,
- analizę PEST w zakresie identyfikacji czynników wpływających na działanie przedsiębiorstwa,
- analizę metodą 5 sił Portera w celu zbadania otoczenia rynkowego,
- analizę otoczenia biznesu metodą PESTEL w celu oceny środowiska makroekonomicznego firmy
- analizę konkurencji i praktyk biznesowych metodą desk research, w tym:
określenie trendów wbranży, profilu oraz mocnych i słabych stron konkurencji, udziału w rynku najważniejszych konkurentów, stosowanych przez nich rozwiązań w zakresie promocji i dystrybucji, praktyk i zwyczajów biznesowych [business savoir-vivre]).

W toku analizy zidentyfikowane zostaną bariery administracyjno-prawne, wyzwania i różnice kulturowe, wymagania celne, ubezpieczeniowe, certyfikacyjne, itp., niezbędne do spełnienia, by móc rozpocząć działanie na docelowym rynku.

Decyzję o wejściu na rynki zagraniczne należy podejmować na podstawie weryfikowalnych danych, ze świadomością występujących tam barier (prawnych, ekonomicznych, administracyjnych, kulturowych, językowych), a przede wszystkim kosztów. By działania mające na celu powodzenie ekspansji przyniosły sukces należy przekonać nowych, zagranicznych klientów, że warto skorzystać z oferowanego nowego produktu czy usługi jako bardziej atrakcyjnej alternatywy do obecnie dostępnej oferty, która powinna być postrzegana jako lepsza niż ta, z której obecnie korzystają. Należy zatem przyjąć logiczny, skuteczny plan marketingowy, który zazwyczaj wiąże się z
dość dużymi wydatkami. Środki na reklamę, budowanie dobrych relacji z odbiorcami naszych produktów lub usług, opracowanie planów dostaw i dostępu do naszej oferty muszą być dobrze skalkulowane, a wydane na ten cel pieniądze racjonalnie i efektywnie wykorzystane. COB dzięki znajomości lokalnego rynku, posiadanym kontaktom i wiedzy może opracować optymalną i najbardziej efektywna strategię, obliczyć koszty oraz ocenić opłacalność planowanego przedsięwzięcia.

prawo

Obsługa prawna, porady, regulacje gospodarcze

- prowadzenia bieżącej obsługi korporacyjnej >>> - monitorowania zagrożeń prawnych >>> - udzielania odpowiedzi na zapytania prawne >>> - sporządzanie opinii prawnych >>> - przygotowywania projektów umów uwzględniających specyfikę kraju i lokalnych regulacji >>> - pomoc w negocjacjach handlowych >>> - zastępstwo procesowe przed sądami i organami państwowymi >>> - prowadzenie postępowań mediacyjnych i arbitrażowych >>>

Prawna obsługa korporacyjna przedsiębiorstw za granicą wymaga szczególnej i specjalistycznej wiedzy. Zakres obsługi powinien być kompleksowy, tak by nasz klient miał komfort i pełne poczucie bezpieczeństwa. Będący w dyspozycji COB prawnicy oferują usługi obejmujące wszelkie aspekty prowadzenia biznesu, w tym przede wszystkim: rejestracja spółek, restrukturyzacja spółek, łączenie, podziały i przekształcenia spółek, opracowywanie i opiniowanie dokumentacji korporacyjnej,
wsparcie w wewnętrznych działaniach spółek, reprezentacja na zgromadzeniach, sporządzanie umów pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami), rozwiązywanie sporów między wspólnikami lub akcjonariuszami, doradztwo przy sprzedaży i zakupie przedsiębiorstw, doradztwo w sprawie kupna i sprzedaży udziałów (akcji) spółek kapitałowych, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółek.

Brak znajomości lokalnego prawa może stanowić zagrożenie dla powodzenia ekspansji i rozwoju firmy za granicą. Różnice w regulacjach prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz nieznajomość lokalnych przepisów podatkowych mogą być źródłem kłopotów i konfliktów z urzędem skarbowym. Śledzenie na bieżąco zmian w prawie gospodarczym danego kraju oraz nowych regulacji jest uciążliwe, wręcz niemożliwe. Natomiast nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności, w szczególności kiedy chodzi o rozliczenie z urzędem skarbowym. Bezwzględnie należy korzystać z usług profesjonalistów, którzy będą na bieżąco monitorować przepisy prawne, w
szczególności w obszarze prowadzonej działalności. Należy mieć świadomość, że występują też regulacje tzw. resortowe, które dotyczą określonej branży. W każdej chwili mogą się pojawić rozporządzenia, które będą wymagały specjalnych zezwoleń czy licencji. Konieczny jest wtedy stały monitoring i ocena prawna. Centrum Obsługi Biznesu i nasi Partnerzy na bieżąco monitorują stan prawny i zmiany w przepisach dotyczących działalności gospodarczej.

Jeśli napotkasz problem prawny, potrzebujesz wsparcia i pomocy prawniczej, a dotyczy to regulacji kraju w którym działalność prowadzi nasze Centrum Obsługi Biznesowej, to jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie zadane przez Ciebie pytania z obszaru prawnego. Dotyczy to przestrzeni działalności gospodarczej oraz zakresu prawa publicznego i prywatnego. Nasze porady dotyczą m.in. zakresu prawa konsumentów, prawa nieruchomości, najmu lokalu, prawa cywilnego i umów, odszkodowań, spraw karnych, wykroczeń, prawa pracy, podatków, czynności urzędowych, ugody, opinii i ekspertyz biegłych, a także w zakresie alimentów, spraw o rozwód, separację i podziału
majątku. Prawnicy i eksperci współpracujący z COB mogą udzielać takich porad on-line lub w trakcie bezpośrednich, umówionych spotkań.

Opinie prawne stanowią rodzaj porady prawnej udzielanej zazwyczaj w formie pisemnej. Ta forma wsparcia polecana jest w sytuacjach bardziej skomplikowanych. W takich przypadkach zachodzi zazwyczaj potrzeba przekazania klientowi wielu informacji, a to powoduje, że racjonalnym rozwiązaniem staje się przekazanie tychże informacji w formie pisemnej. Opinie prawne, które oferują prawnicy skupieni przy Centrum Obsługi Biznesu poprzedzone są rzeczową analizą przedstawionego stanu faktycznego, z uwzględnieniem celów, jakie zarówno w krótkim jak i dłuższym horyzoncie czasowym zamierza osiągnąć Klient. Jednocześnie nadrzędnym celem, którym kierujemy
się przy opracowywaniu opinii jest ich przejrzystość i zrozumiałość. Ma to dla naszego klienta szczególne znaczenie, wynikające z faktu że dotyczą one uwarunkowań prawnych innego kraju.

Wszelkie zawierane umowy międzynarodowe regulowane są w prawem
międzynarodowym i lokalnym. Podstawowym źródłem prawa transgranicznych umów handlowych jest Konwencja Narodów Zjednoczonych (czyli tzw. Konwencja wiedeńska). Dodatkowo, w przypadku umów dotyczących podmiotów z państw UE źródłem norm w handlu międzynarodowym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (czyli tzw. "Rzym I"). W każdym jednak kraju obowiązują także lokalne, krajowe regulacje, które mogą być specyficzne i wyjątkowe dla danego kraju, regionu. Dlatego wszelkie projekty umów powinny być opracowywane przy wsparciu lokalnych praktyków i ekspertów. Współpracujemy z siecią lokalnych kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie gospodarczym, w szczególności w zakresie sporządzania projektów międzynarodowych umów handlowych. Jesteśmy gotowi opracować najbardziej skomplikowane umowy, które chronić i zabezpieczać będą interes naszego klienta.

Postanowienia zawierane w wyniku mediacji muszą być zgodne z lokalnymi przepisami. Najlepiej współpracować z osobami, które ukończyły specjalne szkolenia albo kursy, ukierunkowane na prowadzenie rozmów biznesowych i rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Oferowane przez nas serwis to doradzanie klientowi i reprezentowanie jego interesów, tak by negocjacje w biznesie zaowocowały satysfakcjonującym kompromisem. Wypracowanie porozumienia w kwestiach
biznesowych, wymaga dogłębnej znajomości lokalnego prawa oraz kultury i etyki biznesu w kraju prowadzenia negocjacji. Dzięki temu, można mieć pewność, że propozycje obu stron będą w pełni
legalne, możliwe do zrealizowania i oparte na poszanowaniu zwyczajów stron.  
COB na zlecenie może nadzorować cały proces negocjacji, który może mieć wiele etapów. Powinien analizować pod kątem prawnym strategię mediacji oraz propozycje drugiej strony. Jego zadaniem jest proponowanie rozwiązań polubownych i sugerowanie dostępnych możliwości, mając na uwadze dobro klienta. Obejmuje to nie tylko kwestie materialne, ale również dobre imię.

W każdej działalności mogą wystąpić sytuacje, w których Twoja firma musi stawić się przed lokalnymi organami kontrolnymi lub sądowymi. Poziom posiadanej wiedzy o regulacjach lokalnych lub kłopotliwe i częste wizyty poza granicami mogą sprawiać Ci spore kłopoty. W takich sytuacjach proponujemy zastępstwo procesowe przed sądami i organami państwowymi, administracji rządowej, samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi. Zastępstwo procesowe to reprezentowanie
Klienta przez wykwalifikowanego prawnika (radcę prawnego lub adwokata) i występowanie w jego imieniu przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej. Nasze COB współpracuje z uznanymi kancelariami prawnymi. Zakres zastępstwa obejmuje m.in. postępowania windykacyjne i egzekucyjne, arbitraż, pozwy, sprzeciwy, odwołania, apelacje, występowanie do organów o wydanie decyzji administracyjnych (np. koncesji), a także udział w imieniu klienta w negocjacjach. Niewątpliwą zaletą zastępstwa procesowego jest odciążenie Klienta od konieczności śledzenia terminów i monitorowania procesów i toczących się spraw, a przede wszystkim to oszczędność pieniędzy i czasu.

Z racji wielu uciążliwości związanych z rozwiązywaniem konfliktów pomiędzy kontrahentami na drodze procesowej, przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na stosowanie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów między sobą, odchodząc od sądownictwa powszechnego. Najczęściej stosowanymi są mediacja i arbitraż. Stanowią one doskonałą dobrowolną alternatywę dla postępowania przed sądami powszechnymi, jednak choć obie wykazują pewne podobieństwa są całkiem różnymi instytucjami prawa cywilnego. Przepisy regulujące mediacje i arbitraż, w zależności
od kraju wystąpienia sporu lub konfliktu, są różne i należy zawsze korzystać z usług uprawnionych negocjatorów. Ważną cechą negocjacji i postępowania arbitrażowego jest poufność i zachowanie tajemnicy przez strony. Pozwala to m.in. uniknąć niepożądanego rozgłosu, że strony znajdują się w sporze. Centrum Obsługi Biznesu współpracuje z Centrami Negocjacji i Arbitrażu oraz ekspertami specjalizującymi się w mediacji i arbitrażu.

reklama

Wizerunek i postrzeganie firmy, marketing i reklama

- opracowanie linii wizualizacji i identyfikacji produktu, marki (branding marki, firmy) >>> - kampanie wizerunkowe >>> - kampanie medialne, reklama i promocja, uwzględniające lokalne obyczaje >>> - opracowanie prezentacji ofert (z uwzględnieniem specyfiki lokalnego rynku) >>> - realizacja spotów reklamowych, filmów promocyjnych na wybrany rynek >>> - reportaże, wywiady, artykuły sponsorowane >>> - lokowanie produktu w produkcjach filmowych, prasie, radiu >>> - budowa nowoczesnych serwisów www i narzędzi komunikacji biznesowej >>> - projekty materiałów reklamowych i ich realizacja >>>

Każdy kraj, region i ich mieszkańcy posiadają określoną i akceptowalną przez nich percepcję w zakresie postrzegania produktów w określonych grupach towarowych. Kolorystyka, rodzaj opakowania, etykiety, forma wizualizacji, sposób wytwarzania i produkcji mają ogromne znaczenie podczas dokonywania wyborów. W zależności od grupy docelowej, jej upodobań oraz gustów uwzględniających tradycje i przyzwyczajenia, należy pod dany rynek opracować najbardziej przyjazną linię postrzegania oferty oraz atrakcyjną jej wizualizację. Nasi specjaliści potrafią ocenić wartość, miejsce i pozycję Twojej oferty oraz opracować najlepszą strategię tworzenia i budowy silnej i rozpoznawalnej marki w wśród określonych grup klientów. Wymaga to znajomości preferencji i upodobań lokalnych handlowców oraz klientów. Jesteśmy gotowi przyjąć Twoje zlecenie i zająć się tym.

Budowanie wizerunku jest ważne, ale kosztowne. Można skupić się na węższej grupie odbiorców i np. emitować spot wideo. Można szerzej, w radiu, telewizji, prasie, w trakcie wydarzeń targowych, konferencji i imprez kulturalnych, ale tylko wysoki budżet i dobór najlepszych środków przekazu oraz intensywność i częstotliwość emisji może przynieść oczekiwane rezultaty. Należy przy tym pamiętać, że połączenie obrazu i dźwięku daje największy efekt wizerunkowy. Odbiorca musi mieć częsty kontakt z reklamą. Mieć świadomość chęci i potrzebę posiadania oferty oraz jej rozpoznawalności. Do opracowania i realizowania takiej reklamy powinno się posłużyć agencją kreatywna, która doskonale zna lokalny rynek i upodobania potencjalnych odbiorców. Nasze Biuro współpracuje z takimi agencjami, ma dostęp do ich usług i może wspólnie z nimi zaplanować kampanię wizerunkową oraz sprzedażową.

Kampanie medialne tworzą wizerunek i pozycję firmy, nawet jeśli jest mała i młoda. Nasi specjaliści obserwują lokalny rynek, wyczuwają modę i potrzeby klientów. Posiadamy szeroką paletę naszych usług, które odpowiednio dopasowane zawsze tworzą idealnie skrojoną ofertę kampanii medialnych. W naszym imieniu zajmuje się tym sieć medialnych podmiotów zrzeszona w Domu Mediowym „HOMEDIA”. Nasi partnerzy doskonale wiedzą co jest trendy, czego oczekują lokalni klienci. Jesteśmy w stanie wspólnie zaplanować koncepcję marketingową i określić model kampanii. Możemy zidentyfikować grupę docelową i formę dedykowanego przekazu. Identyfikacja odbiorców na rynkach zewnętrznych, etnicznych i ich lokalizacja, to jedna z najważniejszych czynności przy planowaniu kampanii. Zawsze najbardziej skutecznie taka analizę przeprowadzą lokalni specjaliści. To oni wytypują i wskażą interesującą nas grupę docelową i dobiorą najbardziej optymalne środki przekazu.

Prezentacja oferty, to jedna z najważniejszych czynności mająca na celu zainteresowanie, pozyskanie i przekonanie potencjalnego klienta do jej zakupu. Dobrze wykonana i przedstawiona prezentacja, to forma inwestycji w budowanie wizerunku i postrzeganie firmy, a przede wszystkim to inwestycja w strukturę sprzedażową naszego przedsiębiorstwa. Prezentacja musi skomunikować ofertę z odbiorcą na poziomie, który będzie zrozumiały i określony przez dany rynek, jego specyfikę i zwyczaje. Ma to szczególne znaczenie w krajach obcych nam kulturowo, preferujących inną od naszej etyki biznesu i zwyczajów. Prezentacja taka powinna być co najmniej konsultowana przez lokalnych specjalistów ds. marketingu, bądź przez nich opracowana. Nasi specjaliści pomogą Ci opracować prezentację w interesującej, przykuwającej uwagę formie i języku zrozumiałym przez lokalnego klienta. Należy tez zaplanować odpowiednie miejsce i czas na prezentację (np. w trakcie obsługi wydarzeń za granicą: kongresy, targi, wystawy, widowiska, prezentacje, konferencje prasowe).

Produkcja spotów reklamowych, filmów promocyjnych wymaga dogłębnej analizy i profesjonalnej oceny: gdzie, kiedy i jak chcemy zaprezentować naszą ofertę. Szczególnie jeśli chodzi o emisje na rynkach zewnętrznych, innych kulturowo. Współpracujemy i koprodukujemy z wieloma producentami radiowymi, telewizyjnymi i filmowymi. Jesteśmy w stanie zrobić produkcję w każdym miejscu na Świecie, w rozsądnych cenach, na każdą kieszeń. Oferujemy usługi lektorskie, studia nagrań, grafikę i animację, filmy, spoty reklamowe, aranżacje muzyczne. Reklama zawsze musi być zrozumiała i akceptowana przez lokalnego klienta.

Na co dzień Współpracujemy z agencjami PR oraz lokalnymi mediami. Bezpośrednio za pośrednictwem naszego Biura lub Domu Mediowego „HOMEDIA” jesteśmy gotowi przygotować reportaż, wywiad, bądź artykuł sponsorowany w lokalnym radiu, telewizji lub prasie. Współpracujemy z mediami o różnym zasięgu, docierającymi do odbiorców o różnych preferencjach i zainteresowaniach. Współpracujemy z Ogólnoświatowym Związkiem Dziennikarzy Polonijnych oraz bezpośrednio z redakcjami mediów polonijnych na wszystkich kontynentach. Dziennikarze chętnie podejmą się przygotowaniu wywiadu lub reportażu i emisji na łamach prasy, w radiu, czy w telewizji.

Lokowanie produktu w produkcjach filmowych, audycjach radiowych lub artykułach prasowych zawsze odgrywają ważną rolę w promocji i reklamie. Podświadomie i skutecznie możemy oddziaływać na widzów, słuchaczy, czy czytelników. Należy umiejętnie i z wyczuciem dostarczyć przekaz o produkcie, tak by zwrócić na niego uwagę i zachęcić do jego posiadania. Należy dobrać takie media, środki przekazu, formę oraz czas i miejsce na prezentacje, który zapewni zakładany skutek i efekt. Można bazować na istniejących produkcjach lub stworzyć własne. Mamy w tym zakresie doświadczenie zdobyte m.in. przy produkcji pierwszej w historii serii 13 odcinków promujących Polskę w publicznej telewizji amerykańskiej (emisja styczeń 2020). Pracujemy z operatorami, montażystami, scenarzystami, aktorami i reżyserami, którzy realizują projekty filmowe m.in. w Hollywood, byli wielokrotnie nagradzani na międzynarodowych festiwalach. Współpracujemy ze stacjami radiowymi o zasięgu lokalnym oraz krajowym (w poszczególnych krajach). Naszymi partnerami są redakcje lokalnych gazet.

To jedna z naszych specjalności. Jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów i najbardziej kreatywnemu zapotrzebowaniu na innowacyjne systemy IT. Wśród naszych partnerów są specjaliści, którzy pracowali i nadzorowali projekty informatyczne dla takich firm jak Microsoft, Amazon, czy Expedia. Możemy budować strony internetowe dla dużych i małych firm. Nasze doświadczenia w tworzeniu systemów komunikacji biznesowej (wewnętrzne i zewnętrzne) są do wykorzystania. Współpracujemy ze specjalistami i firmami informatycznymi na wszystkich kontynentach. Zachęcamy do korzystania z naszego potencjału, wiedzy i możliwości.

Opracowanie materiałów reklamowych „szytych” pod dany kraj, rynek oraz ich spedycja i dystrybucja, to spory wydatek. Często okazuje się, że zlecenie ich produkcji na miejscu jest bardziej opłacalne. Łatwiej opracować projekty wspólnie z lokalnym partnerem (agencją reklamową, PR, drukarnią) i na miejscu zrealizować nasze potrzeby. Oszczędzamy na kosztach oraz czasie ich dostarczenia. Nasz biuro współpracuje ze specjalistami PR i grafikami. Posiadamy bazę danych lokalnych firm, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie wszelkich materiałów reklamowych. Materiały poligraficzne (plakaty, katalogi, ulotki, opakowania, roll-upy i inne), standy, roll-upy, banery oraz różnorodne gadżety mogą być wykonane przez miejscowe firmy, często należące do właścicieli z polskimi korzeniami.

turystyka

Turystyka biznesowa

- dobór targów, konferencji, wystaw, spotkań branżowych >>> - pomoc, serwis i obsługa targów, wystaw, kongresów (stoiska, hostessy, tłumacz) >>> - obsługa turystyki biznesowej (hotele, logistyka wewnętrzna, catering) >>> - wczasy i urlopy łączone z biznesem >>>

Ilość imprez wystawienniczo- kongresowych stale wzrasta. Oferta i konkurencja w tej branży jest coraz większa. Organizatorzy targów, konferencji, wystaw i spotkań branżowych „ścigają” się w pozyskiwaniu klientów. Udział w nich to istotna inwestycja marketingowa i jednocześnie spory wydatek, a dobór imprezy należy dokonać rozważnie, uwzględniając stopień możliwych do uzyskania efektów oraz spełnianie oczekiwań i potrzeb uczestnika tych wydarzeń. Im staranniej się przygotujemy, tym bardziej efektywne będą wyniki udziału. Często mniejsza impreza wystawiennicza,
dedykowana konkretnej grupie dostawców i odbiorców, może być bardziej atrakcyjna od globalnego eventu i przynieść więcej korzyści. Wybór i planowanie udziału w targach to kluczowe decyzje związane z rozwojem i ekspansją firmy. W każdym kraju corocznie odbywa się kilkadziesiąt branżowych wydarzeń o zasięgu międzynarodowym i lokalnym. Nasze Centrum Obsługi Biznesu może dokonać oceny tych wydarzeń i dobrać najbardziej korzystny wybór pod względem efektów biznesowych.

Przed każdym zagranicznym wyjazdem służbowym należy dokonać kilku czynności poprzedzających wizytę i udział w targach, kongresach czy dedykowanych spotkaniach B2B. W przypadku udziału w wystawach i targach, z wyprzedzeniem planujemy aranżacje stoiska i jego wyposażenie. Umawiamy jego obsługę i zlecamy zapotrzebowanie na hostessy, tłumacza, czy lokalnego prawnika i brokera.
Czynności te powinny być zlecone na miejscu, a dobór personelu przeprowadzony z należytą starannością. Nasze Centrum Obsługi Biznesu posiada bogata bazę kadr, która zapewni profesjonalną obsługę wystawców lub uczestników planowanych spotkań o charakterze biznesowym. Wcześniej, na zlecenie klienta możemy dodatkowo przeszkolić zatrudniany personel w zakresie wiedzy o oferowanych produktach lub usługach, możemy także opracować materiały reklamowe, prezentację multimedialną, film promocyjny w obowiązującym na rynku docelowym standardzie.

Podróże biznesowe stanowią obecnie około 18% światowego rynku turystycznego. Delegacje służbowe to duży wydatek i znaczna pozycja w budżecie firmy. Rozwój i ekspansja firm wymaga jednak częstych podróży zagranicznych i uczestnictwa w międzynarodowych wystawach, kongresach, spotkaniach z zagranicznymi kontrahentami. By zoptymalizować swoją wizytę pod kątem uzyskania
najwyższych efektów przy poniesieniu najniższych kosztów należy dobrze zaplanować i dobrać serwis koniecznych usług. Nasze Centrum Obsługi Biznesu jest w stanie kompleksowo zaplanować i obsłużyć pobyt przedsiębiorcy lub grupę. Możemy wybrać odpowiedni hotel w lokalizacji, która zapewni sprawną komunikacje na miejsca spotkań i wizyt, wynająć odpowiedni lokal na spotkania, wypożyczyć samochód lub zlecić transportację, zaplanować służbowy lunch lub kolację biznesową z klientami i partnerami, zapewnić atrakcje i wypoczynek. Wszystko po przystępnych cenach, niższych od proponowanych stawek przez biura turystyczne.

Coraz częściej zagraniczne wizyty służbowe łączone są z wypoczynkiem i relaksem. Czas służbowego wyjazdu dzielony jest najczęściej pomiędzy hotelem – biurem – konferencją – służbową kolacją. Obecnie pobyty wiązane są z wypoczynkiem, poznawaniem miejscowej kultury, rekreacją, zwiedzaniem i korzystaniem z lokalnych atrakcji i walorów turystycznych. To zjawisko i nowy trend określany jest jako „Bleisure”. Nazwa tego trendu pochodzi od połączenia angielskich słów „business” oraz „leisure”.  Nasze Centrum Obsługi Biznesu może zaprojektować Twój pobyt służbowy z urlopem. Zaplanujemy spotkania biznesowe tak, by w czasie zagranicznego pobytu „wykroić” czas na rekreację i wypoczynek. Podczas dłuższych pobytów można zaplanować wyjazd z rodziną, której zapewnimy wiele turystycznych atrakcji. Można też zaplanować dodatkowe spotkania z poznanymi kontrahentami, spędzić z nimi więcej czasu, poznać się na gruncie prywatnym, zaprosić na golfa, centrum rozrywki, koncert lub spędzić czas w dobrej restauracji. Nasze COB zamówi rezerwację w hotelu, SPA, ośrodku wypoczynkowym, na rejs statkiem wycieczkowym, zakupi bilety do teatru, filharmonii, muzeum, zarezerwuje miejsce w restauracji czy parku rozrywki.

dodatkowe

Inne

Wróć