Trwa rejestracja na FGPŚ online. Zapisz się już dziś.

O Nas

Nasz Zespół

Projekt „GoPolonia” jest nowoczesnym i niezależnym programem, który wykorzystuje i łączy innowacyjne rozwiązania technologii cyfrowej z tradycyjną formą integracji i wymiany informacji w obszarze biznesu. Realizowany jest przez zespół informatyków, prawników i międzynarodowe kolegium ekspertów działających w obszarze gospodarki, marketingu i nauki…

Założenia Projektu

Głównym założeniem Projektu „GoPolonia” jest integracja, umiędzynarodowienie i udzielanie wsparcia przedsiębiorcom i organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą, naukową i kulturalną na wszystkich kontynentach. Projekt tworzy sieć ośrodków przedsiębiorczości, doradztwa, promocji i serwisu usług biznesowych, które powoływane są w największych skupiskach polskiej diaspory na Świecie, tworząc tzw. „Polonijne Ambasady Gospodarcze” …

Cele i Misja

Podstawowym celem jest wykorzystanie potencjału intelektualnego i kapitałowego Polaków prowadzących działalność pod każdą szerokością geograficzna, budowa silnej Marki Polska oraz jej postrzegania jako synonimu najwyższej jakości, profesjonalizmu, kompetencji i kreatywności w przestrzeni biznesu…

Serwis

Program GoPolonia oferuje kompleksowy serwis dla przedsiębiorców, organizacji, instytucji i samorządów w obszarze obsługi biznesu, promocji i reklamy na zagranicznych rynkach oraz pozyskiwania partnerów, inwestorów i kooperantów. Dzięki stworzonej sieci ośrodków przedsiębiorczości, doradztwa, promocji i serwisu usług biznesowych…